Vlastnosti aplikácie

Čo vám aplikácia ponúka

Všetky kurzy sú vytvorené podľa metódy Imitum®. Každá lekcia vytvára ucelený príbeh sbohatou slovné zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom iné lekcie. Na poradí lekcií nezáleží.


ZADARMO a nezáväzne si vyskúšajte (jedna lekcia), ako aplikácia funguje a čo všetko kurz obsahuje. pre zahájenie štúdia vám stačí priamo z aplikácie zakúpiť zvukové nahrávky k vami vybraným kurzom alebo rovno celý komplet. Len v komplete za výhodnejšiu cenu získate navyše všetky bonusové lekcie, ktoré samostatne nemožno získať.


Každý kurz má svoje zameranie - zvoľte si ten, ktorý vám vyhovuje (klasická angličtina, obchodná angličtina, angličtina pre deti).


Každá lekcia vytvára ucelený príbeh s bohatou slovnou zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom iné lekcie. Na poradí lekcií nezáleží.


Jednotlivé lekcie sú starostlivo vybrané rodenými hovorcami z USA a UK. Konverzácia je tu založená na praktických situáciách, v ktorých sa môžete bežne ocitnúť aj vy.


Všetky kurzy vychádzajú z metódy Imitum®.

Aplikacia obsahuje

  • 5 samostatných kurzov
  • 16 hodín nahrávok
  • 10 423 viet
  • 95 200 slov
  • 9 006 unikátnych slov (slovná zásoba)

Prehľad kurzov

  • Klasická angličtina (18/2728 *)
  • Obchodná angličtina (9/2077)
  • Nepravidelná slovesa (7/1377)
  • Angličtina pre deti (138/1111)
  • + bonusy (123/1442)

* lekcie / vety